Datové sady

  • databáze subjektů
  • sledovanost médií
  • data spotřebitelského chování
  • monitoring aktivit
  • demografická data
  • ostatní
název sadytémapopisposkytovatelpůvod
Průměrná délka pobytu v nemocnici (dny)Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrné délce pobytu v nemocnici podle diagnózy, a to v členění podle pohlaví a věku
Eurostatinstituce EU
Roční pracovní jednotky v lesnictví a těžbě dřevalesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o pracovních jednotkách dle typu zaměstnance (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná)
Eurostatinstituce EU
Těžba kulatiny pod kůrou podle druhu vlastnictvílesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o těžbě kulatiny pod kůrou podle druhu vlastnictví (státní, soukromé, ostatní veřejné) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Úmrtí (celkem) podle měsícePopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu úmrtí od roku 1960, a to v členění podle měsíců
Eurostatinstituce EU
Úmrtí související s infekčními chorobamiPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zemřelých v souvislosti s infekčními chorobami, a to v členění podle pohlaví a infekce (vybrané infekce, ostatní infekce, sepse, pneumonie)
Eurostatinstituce EU
Úmrtí při dopravních nehodáchPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zemřelých při dopravních nehodách, a to v členění podle pohlaví a typu nehody (chodec, cyklista, motocykl, automobil atd.)
Eurostatinstituce EU
Úmrtí podle věku, pohlaví a vzděláníPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu úmrtí od roku 2007, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Výdaje na zdravotní péči podle poskytovateleHospodářství a finance, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výši výdajů na zdravotní péči podle poskytovatelů (nemocnice, LDN, ambulance, praktický lékař, zubní praxe, prevence atd.)
Eurostatinstituce EU
Příjmy, výdaje a hlavní agregáty vládHospodářství a finance, Evropská unie, Vláda a veřejný sektorRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o vládních příjmech a výdajích od roku 1995, a to v členění podle úrovně vlády (státní, místní atd.) a typu příjmů a výdajů (kapitál, daně, úspory, spotřeba, mzdy a platy, nájemné atd.)
Eurostatinstituce EU
Vývoz a dovoz členských států EU / třetích zemíHospodářství a finance, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o vývozu a dovozu zboží a služeb do/ze zemí EU, zemí měnové unie a zemí mimo EU od roku 1995
Eurostatinstituce EU
Obyvatelstvo k 1. lednu podle věku a pohlavíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu obyvatel od roku 1960, a to v členění podle pohlaví a věku (kategorizace po 1 roku)Eurostatinstituce EU
Osobní železniční doprava podle druhu dopravyDoprava, Evropská unieRoční údaje jednotlivých zemí EU o počtu cestujících v osobní železniční dopravě od roku 2004, a to v členění podle dopravy (vnitrostátní, mezinárodní). Hodnoty jsou uvedeny v počtu osob nebo osobokilometrůEurostatinstituce EU
Objem dřeva (FAO – FE)lesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o objemu dřeva podle typu plochy (les, zalesněná půda, les pro dodávku dřeva atd., zdroj: FAO - FE)
Eurostatinstituce EU
Rozloha zalesněné půdy (FAO – FE)lesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výměře lesnických ploch dle jejich typu (oblast bez vodní plochy, les a zalesněná půda, les, les pro dodávku dřeva, ostatní zalesněná půda, zdroj: FAO - FE)
Eurostatinstituce EU
Roky zdravého života podle pohlavíPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o letech zdravého života, naděje dožití a průměrné délce života
Eurostatinstituce EU
Výstup lesnictví podle typulesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU v oblasti lesnictví podle různých výstupů (produkce lesnictví, tržní produkce, netržní produkce, produkce domácností)
Eurostatinstituce EU
Nemocniční lůžka podle typu péčeZdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu nemocničních lůžek podle typu péče (léčebná, rehabilitační, psychiatrická, LDN atd.)
Eurostatinstituce EU
Rozvody podle délky manželstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtech rozvodů podle délky manželství (kategorizace po 1 roku) od roku 1990
Eurostatinstituce EU
Směnné kurzy Euro/EcuHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů o směnném kurzu národních měn jednotlivých zemích EU vůči Euru nebo Ecu do roku 1999
Eurostatinstituce EU
Živě narození (celkem) podle měsícePopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu živě narozených od roku 1960, a to v členění podle měsíců
Eurostatinstituce EU
Podíl nespořících domácností – experimentální statistikyPopulace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o rozdělení populace na spořící a nespořící domácnosti v letech 2010 a 2015
Eurostatinstituce EU
Index průmyslové produkceHospodářství a financeDatová sada obsahuje měsíční časovou řadu s údaji o vývoji průmyslové produkce v České republice podle jednotlivých odvětví od roku 2000.Český statistický úřadstátní instituce
Obchod s průmyslovou kulatinou podle druhuEvropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o obchodu (vývozu a dovozu) s průmyslovou kulatinou podle druhu dřeva (pily a dýhy, vlákniny atd.) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Měsíční minimální mzda – údaje za dva rokyHospodářství a finance, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o výši minimální mzdy od roku 1999 platné k 1.1. a 1.7.
Eurostatinstituce EU
Střední délka života podle věku, pohlaví a vzděláníPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o střední délce života od roku 2007, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Zaměstnanost A*10 podle odvětvíHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o zaměstnanosti podle hospodářských oblastí od roku 1995
Eurostatinstituce EU
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle věkové kategoriePopulace a společnostPočet nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, věkové kategorie a pohlaví
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Osoby, které nahlásily nehodu vedoucí k úrazuPopulace a společnost, Zdraví, Doprava, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob, které nahlásily nehodu vedoucí k úrazu, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání a podle typu nehody (silniční provoz, domov, volný čas)
Eurostatinstituce EU
Lékaři podle lékařské specializaceZdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu lékařů dle jejich specializace (kardiologie, neurologie, chirurgie atd.)
Eurostatinstituce EU
Ochranné funkce lesůZemědělství, Životní prostředí, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o ochranné funkci lesů (prostor s ochrannou funkcí, oblast chránící půdu a vodu, infrastruktura chrácí oblast)Eurostatinstituce EU
Nové registrace osobních automobilů podle pohonuDoprava, Evropská unieRoční údaje jednotlivých zemí EU o počtu nově registrovaných osobních automobilů od roku 2013, a to v členění podle typu pohonu (benzín, nafta, zemní plyn, LPG, hybrid, plug-in, elektřina, vodík atd.)Eurostatinstituce EU
Počet komerčních letišťDoprava, Evropská unieRoční údaje jednotlivých zemí EU o počtu komerčních letišť s přepravní kapacitou více než 15.000 cestujících ročně od roku 2001
Eurostatinstituce EU
Lékařská technikaZdraví, Věda a technika, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu lékařských přístrojů a techniky (počítačová tomografie, magnetická rezonance, mamograf, gama skener, PET skener atd.) podle typu zařízení (nemocnice, ambulance)Eurostatinstituce EU
Počet nově přiznaných důchodů v České republice dle měsíční výše důchoduHospodářství a finance, Populace a společnostPočet nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, měsíční výše důchodu a pohlaví
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Počet vyplacených dávek nemocenského pojištění podle okresůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje počty vyplacených dávek nemocenského pojištění (DNP) podle typu DNP a pohlaví za okresy k poslednímu dni v měsíci.Český statistický úřadstátní správa
Přistěhovalectví podle věkových skupin, pohlaví a občanstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtech imigrantů (přistěhovalců) od roku 1998, a to v členění podle pohlaví, věku a občanství
Eurostatinstituce EU
Živě narození podle věku matky a pohlaví novorozencePopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu živě narozených od roku 2007, a to v členění podle věku matky a pohlaví novorozence
Eurostatinstituce EU
Průměrné výdaje na spotřebu na domácnost podle účelu spotřeby COICOPHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrných výdajích domácností ve vybraných letech (1988, 1994, 1999, 2005, 2010 a 2015), a to v členění podle jednotlivých segmentů COICOP (potraviny, oblečení, bydlení, zdraví, spotřebiče atd.)
Eurostatinstituce EU
Projekce populace – Obyvatelstvo k 1. lednu podle věku, pohlaví a typu projekcePopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o odhadovaném počtu osob v období 2021-2100 (kategorizace podle 1 roku), a to v členění podle pohlaví, věku a typu projekce/odhadu (celkové projekce a projekce bez migrace)
Eurostatinstituce EU
Modré karty EU podle typu rozhodnutí, zaměstnání a občanstvíHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu modrých karet EU od roku 2010, a to v členění podle občanství, druhu zaměstnání a rozhodnutí (karta povolena, obnovena nebo odebrána)
Eurostatinstituce EU
Úmrtí obyvatel související s demencí včetně Alzheimerovy chorobyPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zemřelých v souvislosti s demencí včetně Alzheimerovy choroby, a to v členění podle pohlaví
Eurostatinstituce EU
Zaměstnanost podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zaměstnanců od roku 1983, a to v členění podle pohlaví, věku (kategorizace 5 let a delší období) a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Index cen nemovitostíHospodářství a finance, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o vývoji indexu cen (2015 = 100) a míry inflace v oblasti nemovitostí od roku 2005
Eurostatinstituce EU
Potraty vyvolané legálně podle věku matky a počtu předchozích živě narozených dětíPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu potratů od roku 2007, a to v členění podle věku matky a počtu jejich předchozích živě narozených dětí
Eurostatinstituce EU
Užívání léčivých přípravků na předpis podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníZdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2014 a 2019 o podílu osob, které užívají léčivé přípravky na předpis na základě vlastního reportingu, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Osevní plochy zemědělských plodin podle krajůZemědělstvíDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o osevních plochách zemědělských plodin v krajích České republiky od roku 2014.Český statistický úřadstátní instituce
Maloobchodní ceny mobilního internetu dle služeb operátorůHospodářství a finance, Věda a technika"Data o maloobchodních službách poskytovaných v mobilních sítích dle operátorů
"
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Rozložení domácností podle velikosti domácnosti – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o složení domácností od roku 2003, a to podle počtu osob v domácnosti. Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybrané domácnosti na celkovém počtu (procento)
Eurostatinstituce EU
Počet vyplacených důchodů v České republice dle věkové kategoriePopulace a společnostPočet vyplacených důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, věkové kategorie a pohlaví
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Počet podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění dle věkové strukturyHospodářství a finance"Statistika podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění rozdělená dle věku
"
Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
HDP a hlavní složkyHospodářství a finance, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o vývoji celkového HDP a jeho hlavních složek (spotřeby, investic, vládních výdajů a vývozu a dovozu, dále kapitálu, mezd a platů, daní, zásob, dotací atd.)
Eurostatinstituce EU
Propuštění z nemocnice podle diagnózy, denní případy, celkový početZdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o denním počtu propuštěných z nemocnic podle diagnózy, a to v členění podle pohlaví a věkuEurostatinstituce EU
Ukazatele rozvoduPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o rozvodech od roku 1960. Sada obsahuje údaje o počtech rozvodů, počtech rozvodů na 100 manželství a hrubé rozvodovosti
Eurostatinstituce EU
Výroba a obchod s primárními produkty – buničina, papír a lepenkaEvropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výrobě a obchodu (vývozu a dovozu v rámci EU a mimo EU) s buničinou, papírem a lepenkou podle jejich druhu (sulfátová buničina, mechanická buničina, balicí papír, karton, novinový papír atd.)
Eurostatinstituce EU
Živě narození podle porodní váhy a délky těhotenstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu živě narozených od roku 2013, a to v členění podle porodní váhy a délky těhotenství
Eurostatinstituce EU
Osoby s dlouhodobým pobytem podle věku, pohlaví a státní příslušnosti k 31. prosinci každého rokuPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu osob s dlouhodobým pobytem od roku 2008, a to v členění podle pohlaví, věku a občanství
Eurostatinstituce EU
Osídlená oblastPopulace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o rozloze osídlené oblasti za období 2009, 2012, 2015 a 2018
Eurostatinstituce EU
Hlavní agregáty HDP na obyvateleHospodářství a finance, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o vývoji celkového HDP na obyvatele a jeho vybraných hlavních složek (spotřeby, vládních výdajů), a to v běžných cenách nebo indexu k průměrné hodnotě EU
Eurostatinstituce EU
Hospodářské souhrny lesnictvílesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU v oblasti lesnictví podle hospodářských ukazatelů (spotřeba fixního kapitálu, hrubá přidaná hodnota, čistý příjem, změny v zásobách atd.)
Eurostatinstituce EU
Roční čisté výdělkyHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrné výši ročního výdělku od roku 2000, a to v členění podle složení výdělku (hrubý, čistý, daně, pojištění) a druhu zaměstance (svobodný bez dětí, svobodný s dětmi, ženatý, vše v kombinaci s výší průměrné mzdy)
Eurostatinstituce EU
Průměrná měsíční hrubá mzda a medián mezd v krajích a v ČRHospodářství a finance, Regiony a městaČasová řada průměrných měsíčních mezd a mediánu mezd v krajích České republiky od roku 2011 včetně údajů podle pohlavíČeský statistický úřadstátní instituce
Počty podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění dle pohlavíHospodářství a financeStatistika podnikajících fyzických osob a živnostenských oprávnění rozdělená dle pohlaví
Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
Průměrné výdaje na spotřebu podle typu domácnostiHospodářství a finance, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrných výdajích domácností ve vybraných letech (1988, 1994, 1999, 2005, 2010 a 2015), a to v členění podle typu domácnosti (svobodný, 2 dospělí, 2 dospělí s dětmi, 3 a více dospělých atd.)
Eurostatinstituce EU
Příčiny smrti – kojenecká úmrtnost podle země výskytuPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zemřelých kojenců podle příčiny smrti na celém území státu, a to v členění podle pohlaví a věku (méně než 1 den, 1-6 dnů, 7-27 dnů, 28 dnů a více až 1 rok)
Eurostatinstituce EU
Zdravotnický personál zaměstnaný v nemocniciZdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zaměstnanců v nemocnicích podle jejich zařazení (lékaři, zdravotní sestry, ošetřovatelé, porodní asistentky atd.)
Eurostatinstituce EU
Kontroly ČOIHospodářství a financeSeznam kontrol prováděných Českou obchodní inspekcíČeská obchodní inspekcestátní správa
Schodek/přebytek vlády, dluh a související údajeHospodářství a finance, Vláda a veřejný sektorRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o schodku a přebytku vládních rozpočtů od roku 1995, a to v členění podle úrovně vlády (státní, místní atd.) a struktuře dluhu (čisté půjčky, hrubé půjčky, mezivládní půjčky atd.)
Eurostatinstituce EU
Těžba kulatiny podle druhu dřeva a stromulesnictví, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o těžbě kulatiny podle typu dřeva (surové, palivové, průmyslové atd.) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Hospodářská zvířata podle krajůZemědělství, lesnictví a výživaDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o stavu hospodářských zvířat v krajích České republiky od roku 2002.
Český statistický úřadstátní instituce
Počet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnózPopulace a společnost, ZdravíPočet nově přiznaných invalidních důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, skupiny diagnóz dle WHO, věkové skupiny a pohlaví
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Použití sociálních médií podle typu, internetová reklama – podnikyHospodářství a finance, Věda a technika, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o firemním využívání sociálních sítí a internetové reklamy od roku 2013, a to v členění podle velikosti podniku, ekonomické činnosti podniku dle klasifikace NACE a typu sociálních médií (např. podnik má blog, twitter atd.) a platby za internetovou reklamuEurostatinstituce EU
Veřejné výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělání – jako % HDPHospodářství a finance, VzděláváníRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu veřejných výdajů na vzdělávání na celkovém HDP od roku 2012, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011)
Eurostatinstituce EU
Nejčastější příčiny vzniku invalidityPopulace a společnost, ZdravíStatistické údaje o nejčastějších příčinách vzniku invalidity dle krajů
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností – rok 2018 a 2021Populace a společnost, Regiony a městaČasová řada se statistickými údaji o věkovém složení mužů a žen (jednotky věku) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Prahu
Český statistický úřadstátní instituce
Rozdělení dětí (do 18 let) podle úrovně dosaženého vzdělání rodičů a příjmové skupinyPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu dětí v domácnosti od roku 2003, a to v členění podle jejich věku (0-5 let, 6-11 let, 12-17 let), vzdělání rodičů a příjmu domácnosti (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním)
Eurostatinstituce EU
Počet vyplácených invalidních důchodů v České republice dle skupin diagnózPopulace a společnost, ZdravíPočet vyplácených invalidních důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, skupiny diagnóz dle WHO, věkové skupiny a pohlaví
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Obchod s průmyslovou kulatinou podle sortimentuHospodářství a finance, lesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o obchodu (vývozu a dovozu) s průmyslovou kulatinou podle výrobku dřeva (pily a dýhy, vlákniny atd.) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Konjunkturální průzkumy stavebnictví – měsíční údajeHospodářství a finance, Nemovitost, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů v oblasti stavebnictví v jednotlivých zemích EU od roku 1984. Uvedeny jsou údaje např. o očekávané zaměstnanosti, rozvoji stavební činnosti, cenovém očekávání, úrovni objednávek, faktorech omezujících stavební činnost nebo indikátorech důvěry.
Eurostatinstituce EU
Lidé s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním problémemPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu osob s dlouhodobým onemocněním nebo zdravotním problém na základě vlastního hodnocení (reportingu), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Obyvatelstvo: Ukazatele strukturyPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu jednotlivých věkových skupin obyvatel na celkové populaci od roku 1960, a to v členění po 5 letech a delších časových periodách. Sada kromě podílu obsahuje také hodnoty středního věku dle pohlaví a počet žen na 100 mužů
Eurostatinstituce EU
Produkce odpadu podle kategorie, nebezpečnosti a činnosti NACE Rev. 2Životní prostředíStatistické údaje jednotlivých zemí EU o produkci odpadu od roku 2004, a to podle jejich kategorie (chemický, lékařský, kaly, kovový, textilní, plastový, ze skla atd.), nebezpečnosti (nebezpečné, bezpečné), ekonomické činnosti dle klasifikace NACE Rev.2. a regionů NUTS 2Eurostatinstituce EU
Učitelé a akademičtí pracovníci podle úrovně vzdělání, pohlaví a věkových skupinVzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu učitelů a akademických pracovníků od roku 2013, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011, vztaženo ke vzdělávacímu zařízení), pohlaví a věkových skupin (kategorizace po 5 letech)
Český statistický úřadinstituce EU
Využívání služeb domácí péče podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2014 a 2019 o podílu osob, které využívají služeb domácí péče na základě vlastního reportingu, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Konjunkturální průzkumy maloobchodu – měsíční údajeHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů v oblasti maloobchodu v jednotlivých zemích EU od roku 1984. Uvedeny jsou údaje např. o vývoji výroby, očekávané zaměstnanosti, úrovni objednávek, úrovni zásob, očekávané produkci nebo indikátorech důvěry.
Eurostatinstituce EU
Index stavební produkceHospodářství a finance, NemovitostDatová sada obsahuje měsíční časovou řadu s údaji o vývoji stavební produkce v České republice včetně údajů za pozemní a inženýrské stavitelství od roku 2000.Český statistický úřadstátní instituce
Počty živností dle oborů v jednotlivých krajíchHospodářství a finance, Regiony a městaPřehled počtu platných živnostenských oprávnění rozčleněných dle oborů v jednotlivých krajích
Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
Rozložení domácností s dětmi podle počtu dětí – průzkum EU-SILCPopulace a společnostRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o složení domácností podle počtu dětí od roku 2003. Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných domácností na celkové počtu (procento)
Eurostatinstituce EU
Obyvatelstvo a zaměstnanostPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu obyvatel od roku 1995, a to v členění podle zaměstnání (zaměstnanci a OSVČ)
Eurostatinstituce EU
Index tělesné hmotnosti (BMI) podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob v jednotlivých kategoriích obezity (podváha, normální, nadváha, obézní) na základě hodnoty indexu BMI, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Posudky provedené lékařskou posudkovou službouZdravíStatistika počtu posudků provedených lékařskou posudkovou službou členěná dle kraje, data a typu posudku za dané čtvrtletí v jednotlivých letechČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Míra přetížení nákladů na bydlení podle věku, pohlaví a chudoby – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Nemovitost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o míře přetížení nákladů na bydlení od roku 2003, a to v členění podle pohlaví, věku a příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob s vysokou mírou přetížení nákladů na bydlení na celkové populaci (procento)
Eurostatinstituce EU
Obyvatelstvo k 1. lednu podle věkových skupin, pohlaví a občanstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu obyvatel od roku 1998, a to v členění podle pohlaví, věku (kategorizace po 5 letech) a občanství (kategorizace dle zemí EU i mimo EU). Sada např. umožňuje zjistit, kolik Slováků, Američanů nebo Australanů žije na území ČR, nebo kolik Čechů žije v jednotlivých zemí EU.
Eurostatinstituce EU
Prevalence invalidity – Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, zdravotního postižení a úrovně vzdělání (zdroj: EHSIS)Populace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2012 o počtu osob se zdravotním postižením (invaliditou), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Hluk od sousedů nebo z ulice – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které obtěžuje hluk od sousedů nebo z ulice, a to v členění podle příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Psychologické potíže podle pohlaví, věku a úrovně vzdělání (průměrné skóre)Populace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2008 o podílu osob s psychologickými potížemi, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Získání státního občanství podle věkových skupin, pohlaví a bývalého občanstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu získaných (udělených) občanství od roku 1998, a to v členění podle pohlaví, věku a bývalého občanství
Eurostatinstituce EU
Vlastní hlášené očkování proti chřipce podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníZdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2014 a 2019 o podílu osob s vakcinací proti chřipce na základě vlastního reportingu, a to v členění podle pohlaví, věku a úrovně vzdělání
Eurostatinstituce EU
Zaměstnanost v lesnictví a lesnickém průmyslu (NACE rev. 1.1.)lesnictví, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o zaměstnanosti v lesnictví a lesním průmyslu podle pohlaví, vzdělání, revidované oblasti výroby NACE 1.1. a typu zaměstnance (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná)
Eurostatinstituce EU
Mapování kvality poskytovaných služeb e-komunikací – 2018Hospodářství a finance, Věda a technikaSrovnávací data o naměřených parametrech kvality poskytovaných veřejně dostupných služeb elektronických komunikací dle podnikatelů. Data poskytují podnikatelé Českému telekomunikačnímu úřadu na základě Opatření obecné povahy ČTÚ č. OOP/14.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Podnikatelé v poštovních službáchHospodářství a financeZdrojová data vycházejí z webové aplikace ČTÚ. Evidence provozovatelů poskytujících nebo zajišťujících poštovní službyČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Dodávka a využití produktů v lesnictvílesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU v oblasti lesnictví podle dalších hospodářských ukazatelů (lesní stromy, živé lesní rostliny, energie, surové dřevo, kulatina, hnojiva, pesticidy, údržba budov atd.)
Eurostatinstituce EU
Rozložení populace ve věku 18 a více let podle zdravotního stavu, věkové skupiny, pohlaví a stupně urbanizace – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o složení populace od roku 2003, a to v členění podle vlastního hodnocení zdravotního stavu (velmi dobrý, dobrý, špatný a velmi špatný), věku (18-64, nad 18 let, nad 65 let), pohlaví a stupně urbanizace (města, města a předměstí, venkov). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob na celkové populaci (procento)
Eurostatinstituce EU
Neschopnost si dovolit platit každý rok týdenní dovolenou mimo domov – průzkum EU-SILCHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unie, cestovní ruchRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které si nemohou dovolit zaplatit každý rok týdenní dovolenou, a to v členění podle příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Konjunkturální průzkumy spotřebitelů – měsíční údajeHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů u spotřebitelů v jednotlivých zemích EU od roku 2000. Uvedeny jsou údaje např. o finanční situaci, obecné hospodářské situaci, cenových trendech, očekávané nezaměstnanosti, hlavních nákupech, úsporách nebo indikátorech důvěry.Eurostatinstituce EU
Emigrace podle věkových skupin, pohlaví a občanstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtech emigrantů od roku 1998, a to v členění podle pohlaví, věku a občanství
Eurostatinstituce EU
Osoby, které si nemohou dovolit osobní automobil – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Doprava, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které si nemohou dovolit vlastnit osobní automobil, a to v členění podle příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Provádění fyzických aktivit (bez práce) podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníVzdělávání, kultura a sport, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob, které se věnují fyzickým aktivitám (chůze, cyklistika, aerobik, posilování), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Euroregiony v České republiceRegiony a městaDatová sada obsahuje vybrané statistické údaje za euroregiony v České republice a obce patřící do těchto euroregionů v časové řadě od roku 2014.Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele plodnostiPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o plodnosti od roku 1960. Sada obsahuje údaje např. o celkové míře plodnosti, podílu dětí narozených mimo manželství, středním věku matky, průměrném věku žen při narození dítěte (v členění dle pořadí dítěte), podílu živě narozených dětí dle řádů
Eurostatinstituce EU
Výroba a obchod s kulatinou, palivovým dřívím a ostatním dřevemlesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výrobě a obchodu (vývozu a dovozu v rámci EU a mimo EU) s kulatinou, palivovým dřívím a ostatním dřevem podle typu dřeva (surové, palivové, průmyslové, pelety, štěpky atd.) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služebHospodářství a finance, Energetika, Doprava, Média a marketing, cestovní ruch, lesnictví a výživaDatová sada obsahuje měsíční časovou řadu indexů tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží v odvětví maloobchodu, ubytování a stravování, dopravy, informačních a komunikačních činností, a v odvětví služeb v České republice od roku 2000 (s výjimkou informačních a komunikačních činností – ty od roku 2005).Český statistický úřadstátní instituce
Naděje dožití v okresech a správních obvodech ORP – časová řadaPopulace a společnost, Zdraví, Regiony a městaStatistické údaje o naději dožití (v letech) mužů a žen ve věku 0, 45 a 65 let v okresech a správních obvodech obcí s rozšířenou působností (SO ORP). S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou statistické údaje zpracovány za pětileté kalendářní období.
Český statistický úřadstátní instituce
Roční přehled podnikatelů a živnostíHospodářství a financePočty podnikatelských subjektů a počty platných živnostenských oprávnění podle druhu živnosti od roku 1992Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízeníHospodářství a finance, cestovní ruchČasová řada statistických údajů o počtech turistů a přenocování turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice od roku 2012, a to i v členění za rezidenty a nerezidenty (zahraniční hosty). Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony.
Český statistický úřadstátní instituce
Harmonizovaná míra nezaměstnanostiHospodářství a finance, Populace a společnostMěsíční časová řada statistických údajů o vývoji míry nezaměstnanosti (%) v jednotlivých zemích EU od roku 1984, a to v členění dle pohlaví a věku (do 25 let a nad 25 let)
Eurostatinstituce EU
Změna populace – demografická rovnováha a hrubé míry na národní úrovniPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu obyvatel od roku 1960, a to v členění podle pohlaví. Sada obsahuje počet obyvatel celkem, počet živě narozených, počet úmrtí (vše dle pohlaví) a dále přirozenou a hrubou změnu populace, hrubou porodnost, hrubou úmrtnost a čistou migraci.
Eurostatinstituce EU
Bilance meziokresní vyjížďky do zaměstnání podle výsledků sčítání 2011Populace a společnost, Doprava, Regiony a městaStatistické údaje o počtu vyjíždějících osob (zaměstnanců a žáků) za jednotlivé okresy a Hlavní město Prahu, jejichž pracoviště nebo škola byly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) v jiné obci než byla obec obvyklého pobytu. Jedná se tedy o vyjížďku mezi okresy České republiky, včetně vyjížďky do Hlavního města Prahy a do zahraničí.Český statistický úřadstátní instituce
Počet zaniklých důchodů v České republicePopulace a společnostPočet zaniklých důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, statistického důvodu zániku a pohlavíČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Frekvence konzumace ovoce a zeleniny podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníZdraví, Zemědělství, Evropská unie, lesnictví a výživaStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob podle frekvence konzumace ovoce a zeleniny (1x denně, 1-3x týdně, 4-6x týdně, příležitostně), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Užívání léčivých přípravků bez předpisu podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníZdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2014 a 2019 o podílu osob, které užívají léčivé přípravky bez předpisu (volně prodejné léky) na základě vlastního reportingu, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Ceny elektřiny pro domácnosti – údaje za dva rokyHospodářství a finance, Energetika, Evropská unie, EnergieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o cenách elektřiny pro domácnosti v půlročních intervalech od roku 2008, a to v členění podle objemu spotřeby (do 1.000 kWh, 1.000-2.500 kWh, 2.500-5.000 kWh, 5.000-15.000 kWh, nad 15.000 kWh)Eurostatinstituce EU
Ceny plynu pro domácnosti – údaje za dva rokyHospodářství a finance, Energetika, Evropská unie, EnergieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o cenách plynu pro domácnosti v půlročních intervalech od roku 2008, a to v členění podle objemu spotřeby (do 20 GJ, od 20 do 200 GJ, nad 200 GJ)Eurostatinstituce EU
Chráněné lesy a lesy v rámci sítě Natura 2000lesnictví, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o rozloze chráněných lesů podle jejich typu (chráněná oblast, biologická rozmanitost, krajinné prvky, Natura 2000)
Eurostatinstituce EU
Žáci a studenti podle úrovně vzdělání – jako % z celkové věkové populaceVzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu žáků a studentů na celkové populaci od roku 2012, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011)
Eurostatinstituce EU
Zahraniční studenti zapsaní podle úrovně vzdělání, pohlaví a oboru vzděláníVzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zahraničních studentů od roku 2012, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011, od terciárního vzdělání) a studijního oboru (podle klasifikace ISCED-F 2013)
Eurostatinstituce EU
Vlastnosti domácnosti podle typu domácnostiPopulace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o složení domácností ve vybraných letech (1988, 1994, 1999, 2005, 2010 a 2015), a to v členění podle typu domácnosti (svobodný, 2 dospělí, 2 dospělí s dětmi, 3 a více dospělých atd.). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybrané domácnosti na celkovém počtu (procento)
Eurostatinstituce EU
Ekonomické subjekty podle odvětví převažující činnosti za správní obvody Prahy a ORPHospodářství a finance, Regiony a městaČasová řada statistických údajů o počtu ekonomických subjektů podle odvětví převažující činnosti. Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností a za 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.Český statistický úřadstátní instituce
Znečištění, špína nebo jiné environmentální problémy – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Životní prostředí, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které deklarují znečištění, špínu nebo ostatní problémy týkající se životního prostředí v oblasti, kde bydlí nebo se pohybují, a to v členění podle příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Obyvatelstvo k 31.12. podle pohlaví v obcíchPopulace a společnostDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2000 o počtu mužů a žen s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za obce České republiky.Úhrn údajů za muže a ženy odpovídá údajů za obyvatelstvco celkem. Všechny údaje jsou uvedeny v osobáchČeský statistický úřadstátní správa
Počty podnikatelů a živností dle krajůHospodářství a finance, Regiony a městaV sadě přehled podnikatelů a živností dle krajů se nacházejí počty podnikatelských subjektů a platných živnostenských oprávnění v jednotlivých krajích rozčleněné dle různých kritérií, vždy k poslednímu dni uvedeného čtvrtletí.Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a ORPHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu registrovaných ekonomických subjektů a subjektů se zjištěnou aktivitou za vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.

Český statistický úřadstátní instituce
Obyvatelstvo k 1. lednu podle věkových skupin a pohlaví – města a větší městaPopulace a společnost, Regiony a města, Evropská unieRoční statistické údaje o počtu obyvatel měst a větších měst v jednotlivých zemích EU od roku 1990, a to v členění podle pohlaví a věku
Eurostatinstituce EU
Kouření tabákových výrobků podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob, které kouří tabákové výrobky podle typu kuřáka (nekuřák, příležitostný kuřák, denní kuřák, současný kuřák), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Míra fetální, perinatální a novorozenecké úmrtnosti podle země výskytuPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o míře úmrtnosti v závislosti na období vývoje (fetální, perinatální a novorozenecké) na celém území státu
Eurostatinstituce EU
Cenový barometr – průměrná mobilní cena za voláníHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace, který nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen za volání z mobilních telefonů. Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Příčiny smrti – úmrtí podle země pobytu a výskytuPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu zemřelých osob podle příčiny smrti a podle místa výskytu (úmrtí na celém území státu, úmrtí obyvatel v domovské zemi a mimo ni), a to v členění podle pohlaví a věku
Eurostatinstituce EU
Celkový počet obyvatel žijících v bytě s netěsnou střechou, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy nebo plísní v okenních rámech nebo na podlahách – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Nemovitost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které žijí v bytě s netěsnou střechou, vlhkými stěnami, podlahami nebo základy nebo plísní v okenních rámech nebo na podlahách, a to v členění podle pohlaví, věku (0-17 let, 18-64 let, nad 65 let), příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Žáci a studenti zapsaní podle úrovně vzdělání, pohlaví, typu instituce a intenzity účastiVzdělávání, kultura a sport, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu žáků a studentů od roku 2012, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011), pohlaví, typu zařízení (veřejné, soukromé atd.) a intenzity účasti (plná, poloviční docházka)
Eurostatinstituce EU
Rozdělení obyvatelstva podle nákladů na bydlení a stupně urbanizacePopulace a společnost, Nemovitost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o složení populace od roku 2003, a to v členění podle nákladů na bydlení (přesah 25%, 40%, 50%, 60% a 75% disponibilních příjmů domácnosti) a podle stupně urbanizace (města, města a předměstí, venkov). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob na celkové populaci (procento)Eurostatinstituce EU
Konjunkturální průzkumy služeb – měsíční údajeHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů v oblasti služeb v jednotlivých zemích EU. Uvedeny jsou údaje např. o vývoji obchodu, vývoji poptávky, vývoji zaměstnanosti, očekávané poptávce, očekávané zaměstnanosti, očekávaných cenách nebo indikátorech důvěry.
Eurostatinstituce EU
Konjunkturální průzkumy průmyslu – měsíční údajeHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů v oblasti průmyslu v jednotlivých zemích EU od roku 1984. Uvedeny jsou údaje např. o vývoji výroby, očekávané zaměstnanosti, úrovni objednávek, úrovni zásob, očekávané produkci nebo indikátorech důvěry.
Eurostatinstituce EU
Domácnosti – typ připojení k internetuPopulace a společnost, Věda a technika, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu domácností s připojením k internetu od roku 2002, a to v členění podle typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 2 dospělý, 2 dospělý s dětmi atd.) a typu připojení k internetu (širokopásmové, mobilní, DSL atd.). Hodnoty jsou uvedeny pro podíl domácnosti na celkové populaci a na domácnostech s internetem
Eurostatinstituce EU
Databáze obcíPopulace a společnost, Regiony a městaDatabáze obcí, počet obyvatel obcí, počet obcí a další informace, v členění podle územních celků
Ministerstvo vnitrastátní správa
Evropsky významné lokalityZemědělství, rybolov, Životní prostředí, lesnictví a výživaHranice evropsky významných lokalit vymezených v rámci soustavy Natura 2000 a určených k ochraně přírodních stanovišť a nebo populací druhů dle platného nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, a dle směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlinMinisterstvo životního prostředístátní správa
Konjunkturální průzkumyHospodářství a financeMěsíční časová řada statistických údajů s výsledky konjunkturálních průzkumů u podnikatelů a spotřebitelů a souhrnný indikátor důvěry za Českou republiku od roku 2000. Uvedeny jsou údaje o konjunkturálním saldu a také bazické indexy konjunkturálních průzkumůČeský statistický úřadstátní instituce
Měsíční výše důchodůHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje měsíční výše důchodů podle roku, kvantilu a druhu důchodu.

Do roku 2016 byly starobní důchody vyplácené sólo uvedeny mimo důchody SR a SRN. Od roku 2017 jsou do výpočtu zahrnuty všechny druhy starobních důchodů.
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Přenositelnost telefonních číselVěda a technikaPočet portací účastnických čísel v mobilních a pevných sítích. Přenositelnost telefonních čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních sítích v roce 2006.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Průzkum struktury příjmů: roční výdělkyHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrné výši ročního výdělku v letech 2002, 2006, 2010 a 2014, a to v členění podle pohlaví, věkových skupin (do 30 let, 30-39 let, 40-49 let, 50-59 let a nad 60 let), hospodářské oblasti (průmysl a stavebnictví, ekonomika, služby, vzdělávání), pracovního úvazku (plná, částečný), druhu zaměstnání (profese). Sada obsahuje ukazatele průměrného příjmu, středního příjmu a průměrného ročního bonusu
Eurostatinstituce EU
Chirurgické operace a výkony prováděné v nemocnicích (ICD-9-CM)Zdraví, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu chirurgických operací a výkonů podle typu výkonu
Eurostatinstituce EU
Dotace – DotInfoHospodářství a finance, Vláda a veřejný sektorSeznam poskytnutých dotací ze systému DotInfo. Všechny informace mají pouze informativní charakter. Ministerstvo financí správnost ani úplnost dokumentů a údajů od poskytovatelů dotací a návratných finančních výpomocí neprověřuje
Ministerstvo financístátní správa
Harmonizovaný index spotřebitelských cenHospodářství a finance, Evropská unieMěsíční časová řada statistických údajů o vývoji indexu spotřebitelských cen a míry inflace v jednotlivých zemích EU od roku 1996. Uvedeny jsou údaje o vývoji indexu spotřebitelských cen (2015 = 100) a míře růstu cenu v meziměsíčním a meziročním srovnání, a to v členění podle sektorů (potraviny, oděvy, doprava, energie, služby atd.)
Eurostatinstituce EU
Výroba a obchod s primárními produkty – řezivo a deskyHospodářství a finance, lesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výrobě a obchodu (vývozu a dovozu v rámci EU a mimo EU) s řezaným dřevem a deskami podle druhu dřeva (řezivo, desky, OSB desky, MDF desky, dýhy, překližky, sololit atd.) a druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Úroveň digitálních dovedností jednotlivcůPopulace a společnost, Věda a technika, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o úrovni digitáních dovedností jednotlivců v letech 2015, 2016, 2017 a 2019, a to v členění podle vybrané demografie (pohlaví, věk, vzdělání, země narození, státní příslušnost, příjem domácnosti, stupeň urbanizace, sociální postavení, přístup k internetu, cílové skupiny jsou předem definovány, většinou v kombinaci více ukazatelů) a úrovně (základní, nadprůměrné) a druhu dovedností (komunikační, informační, softwarové)Eurostatinstituce EU
Daň z příjmů právnických osob dle NACEHospodářství a financeDatová sada obsahuje údaje o dani z příjmů právnických osob za konkrétní zdaňovací období zahrnující počet daňových přiznání a výši částek vybraných řádků daňového přiznání, a to v členění dle NACE. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.
Ministerstvo financístátní správa
Střední míra úspor podle typu domácnosti – experimentální statistikyHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o střední míře úspor v letech 2010 a 2015, a to v členění podle typu domácnosti (1 dospělý, 1 dospělý s dětmi, 2 dospělí, 2 dospělí s dětmi, 3 a více dospělých, 3 a více dospělých s dětmi). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl úspor na disponibilním příjmu domácnosti
Eurostatinstituce EU
Life tablePopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o jednotlivých ukazatelech života od roku 1960, a to v členění podle pohlaví a věku (kategorizace po 1 roku). Sada obsahuje údaje např. o míře úmrtnosti ve vybraném věku, počtu osob v daném věku, počtu osob nad daným věkem, střední délce života v daném věku
Eurostatinstituce EU
Výroba a obchod s primárními produkty – obchod s řezivem podle druhuHospodářství a finance, lesnictví, Evropská unie, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o obchodu (vývozu a dovozu) s řezaným dřevem podle druhu stromu (jehličnaté, ostatní)
Eurostatinstituce EU
Žáci podle úrovně vzdělání a moderního cizího jazyka – absolutní počty a % žáků v rámci studovaného jazykaVzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu žáků a jejich podílu na celkovém počtu od roku 2012, kteří studují cizí jazyky, a to v členění podle vzdělání a studovaného jazyka
Eurostatinstituce EU
Hosté a přenocování v hotelích podle zemícestovní ruchDatová sada obsahuje statistické údaje o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hotelích v České republice podle země trvalého pobytu turisty. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku a jsou zveřejňovány měsíčně.Český statistický úřadstátní instituce
Náklady na ochranu životního prostředí a ekonomický přínos těchto aktivitHospodářství a finance, Životní prostředíDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o nákladech na ochranu životního prostředí a ekonomickém přínosu těchto aktivit v krajích České republiky od roku 2006: Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí, Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí - vnitřní náklady, Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí - vnější náklady, Investice na ochranu životního prostředí, Investice na ochranu životního prostředí - podnikový sector, Investice na ochranu životního prostředí - nepodnikový sector, Tržby z prodeje služeb na ochranu ŽP, Tržby z prodeje vedlejších produktů, Úspory z využití vedlejších produktů.Český statistický úřadstátní instituce
Obyvatelstvo a domy v obcích podle výsledků sčítání od roku 1869Populace a společnostDatová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem a o počtu domů v obcích České republiky na základě výsledků sčítání lidu a domů od roku 1869 do roku 2011. Statistické údaje jsou přepočteny na územní strukturu obcí v roce 2015. V datové sadě je uvedena i příslušnost obcí do správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SOORP), okresů a krajů. Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem: 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní, 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné, 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu), 2001 a 2011 obyvatelstvo s trvalým nebo dlouhodobým pobytem. Počet domů: v letech 1869 až 1950 celkový počet domů, 1961 až 1980 počet domů trvale obydlených, 1991 až 2011 celkový počet domů.Český statistický úřadstátní správa
Podnikatelé v elektronických komunikacíchHospodářství a finance, Věda a technikaZdrojová data webové aplikace ČTÚ. Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Rozložení populace ve věku 65 a více let podle typu domácnostiPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností s lidmi nad 65 let od roku 2003, a to v členění podle pohlaví a typu domácnosti (1 osoba, pár bez dětí, pár žijící s ostatními osobami)
Eurostatinstituce EU
Struktura spotřebních výdajů podle účelu spotřeby COICOPHospodářství a finance, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o struktuře průměrných výdajích domácností ve vybraných letech (1988, 1994, 1999, 2005, 2010 a 2015), a to v členění podle jednotlivých segmentů COICOP (potraviny, oblečení, bydlení, zdraví, spotřebiče atd.). Výdaje jsou uvedeny jako podíl daného segmentu na celkových výdajích (promile)Eurostatinstituce EU
Vlastní hlášené poslední vyšetření prsou rentgenem u žen podle věku a úrovně vzděláníZdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2014 a 2019 o posledním vyšetření prsou rentgenem u žen podle doby trvání (méně než 1 rok, 1-2 roky, 2-3 roky, více než 3 roky, nikdy) a na základě vlastního reportingu, a to v členění podle věku a úrovně vzdělání
Eurostatinstituce EU
Výdaje domácností na konečnou spotřebu podle účelu spotřebyHospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výdajích domácností na konečnou spotřebu od roku 1995, a to v členění podle sektorů (potraviny, oděvy, doprava, elektřina, zdraví, vzdělávání atd.)
Eurostatinstituce EU
Zaměstnanost v lesnictví a lesnickém průmysluZemědělství, rybolov, lesnictví a výživaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o zaměstnanosti v lesnictví a lesním průmyslu podle pohlaví, vzdělání, oblasti výroby NACE a typu zaměstnance (zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná)
Eurostatinstituce EU
Indexy spotřebitelských cenHospodářství a financeČasová řada s indexy spotřebitelských cen podle různých indexů a podle skupin individuální spotřeby (potraviny, odívání, bydlení a další) v České republice od roku 1995Český statistický úřadstátní instituce
Obyvatelstvo v základních sídelních jednotkách podle výsledků sčítání 2011Populace a společnost, Regiony a městaDatová sada obsahuje statistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.
V datové sadě je uvedena i příslušnost dílů základních sídelních jednotek do obcí, které v rozhodný
okamžik sčítání na území České republiky existovaly.
V datové sadě nejsou zohledněny územní změny, které nastaly po 26. 3. 2011
Český statistický úřadstátní instituce
Odpadové hospodářství v Praze – statistiky tříděného odpaduŽivotní prostředí, Regiony a městaVyběrové statistiky o zpracování a nakládání s tříděným odpadem v Praze jsou vygenerované pomocí veřejně přístupných aplikaci z portálu životního prostředí hlavního města a celorepublikového portálu Ministerstva Životního Prostředí ISOHHlavní město Prahasamospráva
Počty podnikatelů dle občanství podnikajících v České republiceHospodářství a finance, Populace a společnostNa základě usnesení vlády České republiky č. 344 ze dne 10. května 2010, bod III/8., zveřejňujeme statistické údaje o působení cizinců podnikajících dle zákona č. 455/1991 Sb., (živnostenský zákon) v České republice, v rozdělení podle státního občanství.Ministerstvo průmyslu a obchodustátní správa
Absence v zaměstnání z důvodu osobních zdravotních problémůPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob, které měly absenci v zaměstnání z důvodu zdravotních problémů, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Finanční aktivity přes internetPopulace a společnost, Věda a technika, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu osob s přístupem na internet od roku 2016, kteří aktivně využili internet k finančním aktivitám, a to v členění podle vybrané demografie (pohlaví, věk, vzdělání, země narození, státní příslušnost, příjem domácnosti, stupeň urbanizace, sociální postavení, přístup k internetu, cílové skupiny jsou předem definovány, většinou v kombinaci více ukazatelů) a typu finanční aktivity (nákup a prodej akcií či dluhopisů, uzavření pojistné smlouvy, půjčka nebo úvěr)Eurostatinstituce EU
Frekvence konzumace alkoholu podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníPopulace a společnost, Zdraví, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU od roku 2014 o podílu osob podle frekvence konzumace alkoholu (každý den, každý týden, každý měsíc, méně než 1x za měsíc, ročně, nikdy), a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání
Eurostatinstituce EU
Měsíční minimální mzda jako podíl průměrného měsíčního výdělku (%) – NACE Rev. 2Hospodářství a finance, Populace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výši minimální mzdy ve srovnání s průměrnou mzdou od roku 2008, a to jako podíl průměrné hodnoty nebo střední hodnoty průměrné mzdy v členění na sektory NACE (průmysl, stavebnictví, služby jako souhrn a obchodní hospodářství)
Eurostatinstituce EU
Rozložení obyvatelstva podle stupně urbanizace, typu bydlení a příjmové skupiny – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Regiony a města, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o složení populace od roku 2003, a to v členění podle stupně urbanizace (města, města a předměstí, venkov), typu bydlení (dům, byt) a příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním)). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob na celkové populaci (procento)
Eurostatinstituce EU
Podíl mladých dospělých ve věku 18–34 let žijících s rodiči podle věku a pohlaví – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu mladých lidí ve věku 18-34 let od roku 2003, kteří žijí ve společné domácnosti s rodiči, a to v členění podle pohlaví a věku. Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob na celkové populaci (procento)
Eurostatinstituce EU
Vnímané překážky při nákupu / objednávání přes internetPopulace a společnost, Věda a technika, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu osob s přístupem na internet od roku 2002, kteří nákup na internetu neuskutečnili, a to v členění podle vybrané demografie (pohlaví, věk, vzdělání, země narození, státní příslušnost, příjem domácnosti, stupeň urbanizace, sociální postavení, přístup k internetu, cílové skupiny jsou předem definovány, většinou v kombinaci více ukazatelů) a druhu překážky (preference osobních nákupů, absence dovedností, dlouhé dodací lhůty, obava ze ztráty soukromí atd.)Eurostatinstituce EU
Projekce populace – Demografické bilance a ukazatele podle typu projekcePopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o odhadovaném vývoji obyvatelstva v období 2021-2100 (kategorizace podle 1 roku), a to v členění podle typu projekce/odhadu (celkové projekce a projekce bez migrace). Sada obsahuje odhadované údaje např. o počtu obyvatel, počtu živě narozených, počtu úmrtí, středním věku populace, čisté migraci nebo podílu věkových skupin
Eurostatinstituce EU
Sazba daněHospodářství a finance, Populace a společnostRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o průměrné sazbě daně z výdělku od roku 2000, a to v členění podle druhu zaměstance (svobodný bez dětí, svobodný s dětmi, ženatý, vše v kombinaci s výší průměrné mzdy)
Eurostatinstituce EU
Účastníci kurzů odborného vzdělávání podle pohlaví a velikosti firmy -% osob zaměstnaných ve všech firmáchPopulace a společnost, Vzdělávání, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu zaměstnanců, kteří se zúčastnili firemního školení za roky 2005, 2010 a 2015, a to v členění podle pohlaví a velikosti firmy (podle počtu zaměstnanců)
Eurostatinstituce EU
Ukazatele manželstvíPopulace a společnost, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o manželství od roku 1960, a to v členění podle pohlaví. Sada obsahuje údaje např. o počtu uzavřených manželství, průměrném věku při prvním sňatku nebo podílu prvních manželství na jejich celkovém počtu v daném roce
Eurostatinstituce EU
Veřejné výdaje na vzdělávání podle úrovně vzdělání, zaměření programu, typu zdroje a kategorie výdajůHospodářství a finance, Vzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o výši veřejných výdajů na vzdělávání od roku 2012, a to v členění podle úrovně vzdělání (podle klasifikace ISCED 2011), zaměření programu (vládní instituce, soukromé instituce atd.), typu zdroje (vláda, místní samospráva)a kategorie výdajů (přímé výdaje, kapitálové výdaje, půjčky, stipendia atd.)
Eurostatinstituce EU
Žáci podle úrovně vzdělání a počtu studovaných cizích jazyků – absolutní počty a % žáků podle počtu studovaných jazykůVzdělávání, Evropská unieRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu žáků a jejich podílu na celkovém počtu od roku 2012, kteří studují cizí jazyky, a to v členění podle vzdělání a počtu studovaných jazyků (1 nebo 2 a více)
Eurostatinstituce EU
Zločin, násilí nebo vandalismus v oblasti – průzkum EU-SILCPopulace a společnostRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu domácností od roku 2003, které se obávají kriminality, násilí nebo vandalismu v oblasti, kde bydlí nebo se pohybují, a to v členění podle příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním) a typu domácnosti (svobodný, svobodný s dětmi, 1 dospělí, 2 dospělí a dětmi atd.)
Eurostatinstituce EU
Kapacity hromadných ubytovacích zařízeníHospodářství a finance, cestovní ruchČasová řada statistických údajů o kapacitách hromadných ubytovacích zařízení v České republice od roku 2012, a to informace o počtech zařízení, počtech pokojů, lůžek, případně míst pro stany a karavany. Údaje jsou agregovány za celou Českou republiku, za kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a hlavního města Prahy, za turistické oblasti, turistické regiony, jednotlivé obce a městské obvody (části) statutárních měst
Český statistický úřadstátní instituce
Obyvatelstvo podle pětiletých věkových skupin a pohlaví v krajích a okresechPopulace a společnost, Regiony a městaDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji od roku 2010 o věkovém složení mužů a žen (pětileté věkové skupiny) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za okresy, kraje a Českou republiku.

Metodické poznámky
Úhrn údajů za kraje odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn údajů za okresy odpovídá údajům za Českou republiku bez Hlavního města Prahy.

Úhrn údajů za muže a ženy odpovídá údaji za obyvatelstvo celkem.

Úhrn údajů za pětileté věkové skupiny odpovídá úhrnu za obyvatelstvo celkem.

Všechny údaje jsou uvedeny v osobách.
Český statistický úřadstátní instituce
Počet důchodců s exekuční srážkou podle krajůHospodářství a finance, Populace a společnostPřehled o počtu důchodců s exekuční srážkou v členění podle data, územní části, pohlaví, průměrné výše důchodu a srážky, průměrného věku a podle druhu důchoduČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republiceHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje průměrný věk u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlaví.Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Firmy poskytující školení podle typu školení a velikosti firmy – % všech firemVzdělávání, Evropská unieStatistické údaje jednotlivých zemí EU o podílu firem poskytující školení za roky 2005, 2010 a 2015, a to v členění podle typu školení (odborné kurzy, CVT kurzy atd.) a velikosti firmy (podle počtu zaměstnanců)
Eurostatinstituce EU
Jednotlivci – frekvence používání internetuPopulace a společnost, Věda a technikaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o používání internetu od roku 2003, a to v členění podle pohlaví, věku, vzdělání, země narození, státní příslušnosti, příjmu domácnosti, stupně urbanizace, sociálního postavení, přístupu k internetu (cílové skupiny jsou předem definovány, většinou v kombinaci více ukazatelů) a samostatně podle frekvence přístupu k internetu (každý den, každý týden, 1x měsíčně, méně než 1x měsíčně)Eurostatinstituce EU
Informace o školách ze systému InspIS PORTÁLVzdělávání, kultura a sportDatová sada obsahuje informace o těch školách a školských zařízeních v České republice, které tyto informace vložily do veřejného informačního systému InspIS PORTÁL, který provozuje Česká školní inspekce. Zdrojem veškerých informací jsou právě školy a školská zařízení (poskytování a aktualizace informací je zcela dobrovolné a Česká školní inspekce tato data nevaliduje), které publikované informace vkládají do systému jakožto odpovědi na relevantní otázky (s ohledem na typ školy) elektronických formulářů.Česká školní inspekcestátní správa
Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresůHospodářství a financeDatová sada obsahuje počty OSVČ podle typu vykonávané činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ platících zálohy na DP v členění podle typu činnosti (hlavní, vedlejší), počty OSVČ dobrovolně účastných na DP a NP, počty OSVČ přihlášených k paušální dani za okresy k poslednímu dni čtvrtletí. U počtů OSVČ podle typu činnosti je celkový počet OSVČ k poslednímu dni čtvrtletí je dán součtem hodnot pro oba typy činnosti.Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Přepravené poštovní zásilky v rámci jednotlivých služebDopravaPočet přepravených poštovních zásilek v rámci jednotlivých služeb
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemíHospodářství a finance, DopravaDatová sada obsahuje časovou řadu údajů za pohyb zboží přes hranice České republiky. K dispozici jsou údaje o dovozu, vývozu, obratu a bilanci podle pohybu zboží přes hranice od roku 2000. Veškeré údaje jsou uvedeny v milionech Kč. Data jsou agregací za Českou republiku bez dalšího územního členění.Český statistický úřadstátní instituce
Míra přelidnění podle věku, pohlaví a chudoby – celkový počet obyvatel – průzkum EU-SILCPopulace a společnost, Regiony a městaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o míře přelidnění od roku 2003, a to v členění podle pohlaví, věku a příjmu (ve srovnání s medianem: 60% nad ním, nebo pod ním). Hodnoty jsou uvedeny jako podíl vybraných osob žijící v přelidněné oblasti na celkové populaci (procento)
Eurostatinstituce EU
Jednotlivci – přistup k mobilnímu internetuPopulace a společnost, Věda a technikaRoční statistické údaje jednotlivých zemí EU o počtu osob s mobilním připojením k internetu od roku 2011, a to v členění podle vybrané demografie (pohlaví, věk, vzdělání, země narození, státní příslušnost, příjem domácnosti, stupeň urbanizace, sociální postavení, přístup k internetu, cílové skupiny jsou předem definovány, většinou v kombinaci více ukazatelů) a typu zařízeníEurostatinstituce EU
Cenový barometr – pevný internetHospodářství a finance, Věda a technikaZdrojová data webové aplikace, který nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen za volání z mobilních telefonů a za pevných přístup k internetu. Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací. Jeho cílem tedy není srovnávání nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací. uděluje akreditace a které pomáhají při výběru nejvhodnější služby.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Hromadná ubytovací zařízení České republiky v evidenci ČSÚHospodářství a finance, cestovní ruchSeznam hromadných ubytovacích zařízeních, o kterých má ČSÚ nějakou informaci (minimálně adresu a kapacitu) ke konkrétnímu datu. Hromadné ubytovací zařízení je zařízení s minimálně pěti samostatnými ubytovacími jednotkami (pokoji či apartmány) a zároveň deseti lůžky sloužící pro účely cestovního ruchu, tj. poskytující přechodné ubytování hostům (včetně dětí) za účelem dovolené, zájezdu, lázeňské péče, služební cesty, školení, kursu, kongresu, symposia, pobytu dětí ve škole v přírodě, v letních a zimních táborech apod. Jiná ubytovací zařízení (tzv. individuální) nejsou do seznamu ČSÚ zařazována. Seznam od dubna 2021 obsahuje také zařízení, kterým byla dlouhodobě pozastavena činnost, např. z důvodu rekonstrukce, prodeje, pandemie Covid-19 nebo přechodného ubytovávání osob za účelem zaměstnání. U těchto zařízení se předpokládá obnovení provozu po vypršení termínu pozastávky. Počty zařízení v jednotlivých verzích aktualizace mohou být významně odlišné díky zakládání nových zařízení nebo vyřazování těch v cestovním ruchu již neaktivních.
Český statistický úřadstátní instituce
Evidenční počet zaměstnanců ve služebním a pracovním poměruHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje údaje o evidenčním počtu zaměstnancům ve služebním a pracovním poměru. Evidenční počet zaměstnanců uvádí stav fyzických osob k poslednímu dni daného roku bez ohledu sjednané délky úvazku, tedy bez ohledu stanovené plné nebo zkrácené pracovní doby. Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje zaměstnance zařazené na systemizovaných služebních místech ve služebním poměru nebo v pracovním poměru vykonávající správní činnosti podle § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „ZSS“), kteří jsou přijati na dobu určitou podle pracovněprávních předpisů (§ 178 ZSS), a to například jako zástup za státního zaměstnance na mateřské nebo rodičovské dovolené a zaměstnance zařazené na systemizovaných pracovních místech v pracovním poměru. Do evidenčního počtu zaměstnanců se nezahrnují zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené, zaměstnanci uvolnění k výkonu veřejné funkce, zaměstnanci pracující na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, atd. Datová sada obsahuje data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy.Ministerstvo financístátní správa
Lidé, kteří deklarují fyzickou bolest nebo zdravotní potíže podle pohlaví, věku a úrovně vzděláníPopulace a společnost, ZdravíStatistické údaje jednotlivých zemí EU za rok 2008 o podílu osob, které deklarují fyzickou bolest nebo zdravotní potíže, a to v členění podle pohlaví, věku a vzdělání a stupně potíží (mírné až velmi závažné)
Eurostatinstituce EU
Přehled o počtu zaměstnavatelů, pojištěnců a pojistných vztahů podle okresůHospodářství a finance, Populace a společnost, Regiony a městaDatová sada obsahuje údaje o počtu komunikujících zaměstnavatelů, pojištěnců a o počtu pojistných vztahů ke konci daného období dle okresů

Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle okresů a krajůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o dočasné pracovní neschopnosti v České republice, krajích a okresech od roku 2006.
Počínaje rokem 2012, zajišťuje Český statistický úřad na základě smluvního ujednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení údaje pro statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz zpracováním dat z administrativního zdroje Informačního systému ČSSZ. Z důvodu změny metodiky a odlišného sběru a zpracování dat nejsou data od roku 2012 plně srovnatelná s údaji za předchozí období.
Česká správa sociálního zabezpečení za účelem zajištění statistiky dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz poskytuje Českému statistickému úřadu datové soubory administrativních agregovaných dat o nově hlášených případech dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců a OSVČ, které jsou na ČSÚ dále zpracovány a doplněny s využitím informací z Registru ekonomických subjektů.

Dočasná pracovní neschopnost je stav člověka, který je lékařem ze zdravotních důvodů dočasně uznán neschopným k výkonu svého dosavadního zaměstnání. Ošetřující lékař zdůvodní dočasnou pracovní neschopnost uvedením jedné z následujících kategorií na formuláři „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“:

Nemoc – za případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc jsou považovány všechny případy nemoci a úrazy podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10).

Pracovní úrazy – pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (viz § 271k odst. 1 až 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).

Ostatní úrazy – za ostatní úrazy jsou považovány případy poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní neschopnosti, které však lékařem nebyly vyhodnoceny jako pracovní úraz.
průměrný počet nemocensky pojištěných osob – ukazatel udává průměrný počet osob, které jsou povinně či dobrovolně nemocensky pojištěné podle zákona o nemocenském pojištění.

Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti – ukazatel zahrnuje nově hlášené případy pracovní neschopnosti ve sledovaném období na základě hlášení o vzniku pracovní neschopnosti nemocensky pojištěných osob.

Počet případů pracovní neschopnosti na 100 pojištěnců – ukazatel vyjadřuje počet nově hlášených případů pracovní neschopnosti, které připadají v průměru na 100 nemocensky pojištěných osob.

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti – ukazatel udává celkový počet kalendářních dnů, po které byli v daném období (roce) nemocensky pojištění zaměstnanci práce neschopni z příčin uvedených ve formuláři „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“
Český statistický úřadstátní instituce
Pohyb obyvatel za ČR, kraje, okresy, SO ORP a obce – rok 2019Populace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje statistické údaje o přirozeném i mechanickém pohybu obyvatel, tedy o počtu živě narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých za obce, správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP), okresy, kraje i republiku. Doplněny jsou údaje o přirozeném přírůstku obyvatel, přírůstku stěhováním, celkovém přírůstku, a také o středním stavu obyvatel. Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství.Veškeré údaje jsou uvedeny v osobách. Stěhováním se rozumí změna trvalého bydliště osoby či dlouhodobého pobytu cizince za hranice určité územní jednotky. Přirozený přírůstek je rozdíl počtu živě narozených dětí a počtu zemřelých. Přírůstek stěhováním (migrační saldo) je rozdíl počtu přistěhovalých a vystěhovalých osob v daném území. Celkový přírůstek je součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním. Za střední stav obyvatelstva v kalendářním roce je považován počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. 6. na 1. 7. sledovaného roku. Údaje o přirozeném pohybu lze agregovat do vyšších celků.

Údaje o stěhování (počet přistěhovalých, vystěhovalých) nelze agregovat do vyšších celků, týkají se vždy stěhování přes hranice uvedeného územního celku.
Český statistický úřadstátní instituce
Průměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republiceHospodářství a finance, Populace a společnostPrůměrná výše důchodů v Kč u nově přiznaných důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu a pohlavíČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Průměrná délka pobírání starobního důchoduPopulace a společnost, ZdravíPrůměrná délka pobírání starobního důchodu podle roku zániku a pohlavíČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Produkce podnikových a komunálních odpadů podle krajůHospodářství a finance, Životní prostředí, Regiony a městaDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o produkci průmyslových odpadů podle ekonomických činností (CZ-NACE) a komunálních odpadů v krajích České republiky od roku 2008.Český statistický úřadstátní instituce
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízení podle zemíHospodářství a finance, Regiony a města, cestovní ruchMěsíční časová řada se statistickými údaji o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a v jednotlivých krajích podle země trvalého pobytu turistyČeský statistický úřadstátní instituce
Seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republikyHospodářství a financeAktuální seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisůČeská národní bankastátní instituce
Dotazníkový průzkum nelékařského zdravotnického personálu – 2. pololetí 2018ZdravíPrimární data z dotazníkového průzkumu nelékařského zdravotnického personálu u poskytovatelů zdravotních služeb/ve zdravotnických zařízeních z 2. poloviny roku 2018. Ministerstvo v uvedeném termínu veřejně (např. na sociálních sítích) propagovalo dotazník, do kterého se zapojilo 15 480 respondentů, kteří odpovídali na 26 otázek (spokojenost, motivace, odchod, mezilidské vztahy, kvalita stravování atd.)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Regionální účty za regiony soudržnosti a krajeHospodářství a finance, Regiony a města, Evropská unieDatová sada obsahuje časovou řadu vybraných statistických údajů regionálních účtů za regiony soudržnosti (NUTS 2) a kraje (NUTS 3). Ve výběru jsou údaje o hrubém domácím produktu v absolutní výši, porovnání s předchozím rokem i v porovnání s rokem 1995. Navíc je uveden i přepočet na 1 obyvatele. Uvedeny jsou ještě některé další údaje – hrubá přidaná hodnota, tvorba hrubého fixního kapitálu, čistý disponibilní důchod domácností. Časová rada obsahuje roční údaje od roku 1995.Český statistický úřadstátní instituce
Daň z příjmu právnických osob dle výše základu daněHospodářství a financeDatová sada obsahuje údaje o dani z příjmů právnických osob za konkrétní zdaňovací období zahrnující počet daňových přiznání a výši částek vybraných řádků daňového přiznání, a to v členění dle výše základu daně. Hodnoty jsou uváděné v tisících Kč. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.Ministerstvo financístátní správa
Sazby pojištění v ČRHospodářství a financeDatová sada obsahuje sazby pojistného z vyměřovacího základu dle pojištění a subjektůČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Rejstřík škol a školských zařízení – celá ČRVzdělávání, kultura a sportAktuální data rejstříku škol a školských zařízení - celá republika
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovystátní správa
Roční statistika PIDDopravaRoční statistika Pražské integrované dopravy obsahuje mimo jiné data o počtu dopravců, linek, spojů, vozů a ujetých kilometrů PID v jednotlivých letech a podle dopravního prostředku
Hlavní město Prahasamospráva
Stacionární měření mobilního signálu – O2, T mobile, VodafoneVěda a technikaData stacionárního měření mobilního signálu 4G (LTE) prováděná pracovníky Úřadu v terénu
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Sklizeň zemědělských plodin podle krajůZemědělství, lesnictví a výživaČasová řada s údaji o sklizni a hektarových výnosech zemědělských plodin v krajích České republiky od roku 2002Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele o trhu rozhlasového a televizního vysíláníVěda a technikaVybraná data o trhu rozhlasového a televizního vysílání v České republice v ročním srovnání
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Televizní vysílačeVěda a technikaPřehled platných televizních vysílačů. Datová sada obsahuje kód, pomocí kterého lze vyhledat přesný kruhový anténní vyzařovací diagram horizontální předmětného kmitočtuČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Statistická data pro územně analytické podkladyPopulace a společnost, Regiony a městaDatová sada obsahuje vybrané statistické údaje pro tzv. územně analytické podklady (ÚAP) za obce České republiky. ČSÚ data aktualizuje každý rok k 30. 6.
ÚAP jsou podle stavebního zákona 183/2006 Sb. (a následných novelizací) nástrojem územního plánování, jehož cílem je průběžně monitorovat stav a vývoj území a zpracovávat tzv. rozbor udržitelného rozvoje území, a to na úrovni správních obvodů jednotlivých obcí s rozšířenou působností (ORP) a také na úrovni krajů. ČSÚ poskytuje pro ÚAP výběr dat, která má k dispozici.
Český statistický úřadstátní instituce
Národní registr poskytovatelů zdravotních služebZdravíNRPZS poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Správcem a provozovatelem registru je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobkyHospodářství a financeČasová řada statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikoványČeský statistický úřadstátní instituce
Školy a školská zařízeníVzdělávání, kultura a sportČasová řada s počtem školských zařízení v předškolním, základním a středním vzdělávání (mimo vysokoškolského), počtem žáků, studentů a tříd, a to za kraje České republiky od roku 2006Český statistický úřadstátní instituce
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – od roku 2004Populace a společnostStatistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i věkové skupiny
Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele o trhu pevných sítíVěda a technikaVybraná data o trhu pevných sítí v České republice v ročním srovnání
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Stavy turů a prasatZemědělstvíDatová sada obsahuje údaje o stavech hospodářských zvířat (turů a prasat) v České republice a v regionálním členění (NUTS2 – regiony soudržnosti) v sestavě proměnných poskytovaných Evropské komisi.

Český statistický úřadstátní instituce
Střední délka života (naděje dožití)Populace a společnost, ZdravíNaděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Pro ČR se ukazatel počítá za uvedený rok. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou ukazatele za kraje zpracovány za období 2 let (uvedený a předchozí), za okresy a ORP za období 5 let (uvedený a 4 předchozí) pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj). V případě Prahy je proto třeba rozlišit, zda se jedná o hodnotu za kraj: Hl.město Praha, nebo za okres Praha, případně o hodnotu spočtenou za celou Prahu jako SO ORPMinisterstvo zdravotnictvístátní správa
Stavební zakázkyHospodářství a finance, NemovitostČasová řada se čtvrtletními údaji o počtu a hodnotách stavebních zakázek podniků s 50 a více zaměstnanci se sídlem v České republice. Uvedeny jsou údaje o počtu a hodnotě zakázek na konci čtvrtletí i o nových zakázkách v průběhu čtvrtletí, o zakázkách soukromých a veřejných, realizovaných v tuzemsku a zahraničí a za pozemní a inženýrské stavitelstvíČeský statistický úřadstátní instituce
Statistika dražeb dle krajůHospodářství a financeDatová sada informuje o počtu nařízených dražeb (tj. včetně zrušených) a o počtu realizovaných dražeb a dosaženém výnosu z nich. Údaje jsou za všechny realizované dražby a dále podle dražených předmětů, tj. v členění na nemovité věci, movité věci a motorová vozidla. Součet nejvyšších podání nemusí být v plné výší přínosem státního rozpočtu, neboť se z něho uhrazují i pohledávky ostatních přihlášených věřitelů. Hodnoty jsou uváděné v jednotkách Kč za rok. Datová sada obsahuje agregovaná data v členění podle jednotlivých orgánů Finanční správy.Ministerstvo financístátní správa
Ukazatele o trhu mobilních sítíHospodářství a finance, Věda a technikaVybraná data o trhu mobilních sítí v České republice v ročním srovnáníČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžbyZemědělství, rybolov, lesnictví, lesnictví a výživaDatová sada obsahuje časovou řadu s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby na lesních pozemcích v České republice od roku 2000.

Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele výzkumu a vývoje podle krajůHospodářství a finance, Věda a technikaDatová sada obsahuje časovou řadu s vybranými ukazateli výzkumu a vývoje (VaV), zejména s počtem pracovišť, pracovníků a výdajů včetně zdrojů financování v České republice a krajích České republiky od roku 2005.Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupinyPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele pracovní neschopnosti podle krajůPopulace a společnost, ZdravíDatová sada obsahuje počty ukončených případů DPN, počet prostonaných dní a průměrnou délku trvání případu DPN podle krajů. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Velikostní skupiny obcíPopulace a společnostStatistické údaje o velikostních skupinách obcí podle počtu obyvatel v časové řadě od roku 2001 v okresech, krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy pracovní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené pracovní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho pracovní a školní pracovní úrazy, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcíHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje statistické údaje z evidence Úřadů práce o počtu tzv. dosažitelných uchazečů o zaměstnání a vypočítaný podíl těchto uchazečů k počtu obyvatel za obce České republiky. Údaje se týkají stavu na konci měsíce v příslušném roce. K dispozici jsou údaje za celkový počet uchazečů a zvlášť za ženy, údaje za muže lze zjistit dopočtem.
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy dopravní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené dopravní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho dopravní úrazy, které vznikly v souvislosti s provozem dopravního prostředku, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvoPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky
Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a bytyPopulace a společnostStatistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů
Český statistický úřadstátní instituce
Úrazy sportovní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené sportovní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho sportovní úrazy, a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Úrazy domácí a ostatní na 100 000 obyvatelPopulace a společnost, ZdravíOšetřené domácí a ostatní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie,dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho domácí + ostatní úrazy (ve volném čase), patří sem i domácí a ostatní úrazy na chodníku, schodech apod., a to pro českou populaci podle trvalého bydliště pacienta (s kódy pro ORP, okres a kraj)Ministerstvo zdravotnictvístátní správa
Volby do Evropského parlamentu 2019 – okrsková dataRegiony a města, Evropská unieÚVOD
Ve dnech 24. a 25. května 2019 se na území České republiky konaly již čtvrté volby do Evropského
parlamentu. V ostatních členských státech Evropské unie proběhly volby v období od 23. do 26. května
2019, přičemž Česká republika byla jediným členským státem, kde se volby uskutečnily ve dvou dnech.
Poté, co se v neděli 26. května 2019 ve 23 hodin uzavřely volební místnosti v posledním členském státě,
mohlo dojít ke zveřejnění volebních výsledků. Volební období poslanců Evropského parlamentu je pětileté,
další volby se budou konat v roce 2024.
Český statistický úřadstátní instituce
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a skupin diagnózZdravíDatová sada obsahuje ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti, prostonané dny a průměrnou délku trvání případu dle sledovaných skupin diagnóz a pohlaví. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rokČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Výdaje na důchodyHospodářství a financeDatová sada obsahuje statistické údaje o výdajích na důchody podle roku a druhu důchoduČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětvíHospodářství a financeČasová řada počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000
Český statistický úřadstátní instituce
Základní ukazatele národních účtůHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu základních makroekonomických ukazatelů (hrubý domácí produkt, tvorba hrubého fixního kapitálu, hrubá přidaná hodnota a další) České republiky s ročními daty od roku 1990.

Datová sada je aktualizovaná obvykle v polovině roku s tím, že v lednu dalšího roku je zveřejňovaná opravená verze, navazující na notifikace vládních účtů.
Český statistický úřadstátní instituce
Vývoj stavebního spořeníHospodářství a financeSoubor obsahuje základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva upravená do strojově čitelného formátu.Ministerstvo financístátní správa
Daň silničníHospodářství a finance, DopravaDatová sada obsahuje údaje o dani silniční za konkrétní zdaňovací období zahrnující výši osvobození celkem, výši slev celkem a výši celkové daňové povinnosti. Datová sada obsahuje agregovaná data za celou Českou republiku.

Ministerstvo financístátní správa
Počet vyplacených důchodů v České republice dle měsíční výše důchoduHospodářství a finance, Populace a společnost, ZdravíPočet vyplacených důchodů v České republice podle roku, druhu důchodu, měsíční výše důchodu a pohlavíČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republicePopulace a společnost, ZdravíČasová řada od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku
Český statistický úřadstátní instituce
Zařízení sociálních služeb podle obcíHospodářství a finance, ZdravíDatové sada obsahuje statistické údaje o počtu zařízení sociálních služeb v obcích České republiky. V datové sadě publikujeme pouze údaje o počtu míst v různých typech zařízení sociální péče. Zařízení sociální péče jsou ústavy, které poskytují péči důchodcům, osobám zdravotně postiženým, osobám sociálně nepřizpůsobeným a bezdomovcům. Ukazatel charakterizuje síť zařízení sociální péče v ČR bez ohledu na zřizovatele. V datové sadě je uveden počet zařízení určitého typu v obci jen v případě, že se vyskytuje alespoň jedno takové zařízení.Český statistický úřadstátní správa
Cenový barometr – mobilní internetHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace, která nabízí interaktivní zobrazení vývoje maloobchodních cen za mobilní internet. Cenový barometr má za cíl zlepšit informovanost a umožnit snazší orientaci veřejnosti při využívání služeb elektronických komunikací. Jeho cílem tedy není srovnávání nabídky individuálních poskytovatelů služeb elektronických komunikací.
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Základní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011Populace a společnostZákladní výsledky za sčítání lidu, domů a bytů s 11 základními údaji za ČR, kraje, okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, správní obvody Prahy a všechny obce
Český statistický úřadstátní instituce
Zdroje pitné vodyZemědělství, rybolov, lesnictví, Životní prostředí, lesnictví a výživaPřehled zdrojů povrchové a podzemní vody, které jsou využívané jako zdroje pitné vody
Ministerstvo zemědělstvístátní správa
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za krajeHospodářství a finance, Populace a společnostČasová řada se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlavíČeský statistický úřadstátní instituce
Způsob výplat důchodů v České republiceHospodářství a financeDatová sada obsahuje počty výplat důchodů na osobní účty, výplaty důchodů v hotovosti prostřednictvím České pošty a do zařízení sociálních služeb od roku 2003 vždy k 31.12. daného rokuČeská správa sociálního zabezpečenístátní správa
Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků – potravinářské výrobkyHospodářství a finance, ZemědělstvíČasová řada statistických údajů o průměrných spotřebitelských cenách vybraného potravinářského zboží za Českou republiku a kraje zjišťované od roku 2006. Ceny 27 výrobků potravinářského zboží jsou šetřeny jednorázově při přímé návštěvě zpravodajské jednotky v pevně stanovených termínech (zpravidla v úterý v 2. týdnu v měsíci) a jsou v pátek příslušného týdne publikoványČeský statistický úřadstatistická data
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a finance, Populace a společnostDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o hrubých a čistých příjmech domácností podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostČeský statistický úřadstatistická data
Průzkum: Hrozby v podnikáníHospodářství a finance, Populace a společnost, Energetika, Doprava, Evropská unie, Vláda a veřejný sektorPrůzkumem jsme chtěli potvrdit hypotézu, že legislativní rámec ČR a Vláda ČR nedostatečně reflektuje dnešní turbulentní dobu.
Společnost IPSOS pro nás zpracovala průzkum, na který odpovídalo 300 respondentů top managementu českých firem, sběr proběhl 1.7. – 20.7.2022

Z průzkumu především vyplynulo, že téměř polovině (48 %) firem v souvislosti s aktuální dobou nevyhovuje stávající legislativní rámec.
Firmy v tuto chvíli nejvíce trápí pomalá či žádná reakce vlády na vysokou inflaci, energetickou krizi a nedostupnost surovin.
Vláda na problémy podnikatelů reaguje velmi pomalu a zcela nedostatečně.

Kompletní výsledky Vám nabídnou kompletní přehled o názorech firem na aktuální situaci nejen ve vašem oboru.
The SHIPprůzkum agentury IPSOS
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemícestovní ruchMěsíční časová řada se statistickými údaji o počtech turistů, přenocování turistů a průměrném počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a v jednotlivých krajích podle země trvalého pobytu turistyČeský statistický úřadstatistická data
Výzkum alokace marketingových výdajů 2020Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2019Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2018Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Výzkum alokace marketingových výdajů 2017Média a marketingVýzkum alokace marketingových výdajů do komunikace; do jednotlivých typů komunikačních (především pak nemediálních) kanálů.AKA a ASMEAvýzkum
Postoje k očkování srpen 2022ZdravíHodnocení kampaně, Postoj k očkování, podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Srpen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Ukazatel pracovní neschopnosti podle délky trvání dočasné pracovní neschopnosti a krajůZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle délky trvání a krajů. Hodnoty ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Ukazatele pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkové skupinyZdravíDatová sada obsahuje statistiku ukončených dočasných pracovních neschopností dle věkové skupiny. Hodnoty každého ukazatele jsou za období od začátku roku ke konci každého čtvrtletí, tedy hodnoty ke konci 4. čtvrtletí jsou hodnoty za daný rok
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa
Přenositelnost telefonních číselVěda a technikaPočet portací účastnických čísel v mobilních a pevných sítích. Přenositelnost telefonních čísel byla zavedena v rámci pevných sítí v roce 2003 a v rámci mobilních sítích v roce 2006.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Maloobchodní ceny mobilního internetu dle služeb operátorůHospodářství a financeData o maloobchodních službách poskytovaných v mobilních sítích dle operátorů.Český telekomunikační úřadstátní instituce
Podnikatelé v elektronických komunikacíchHospodářství a financeZdrojová data webové aplikace ČTÚ. Evidence fyzických a právnických osob, které splnily oznamovací povinnost o výkonu komunikační činnosti, která je předmětem podnikání v elektronických komunikacích.
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Počet širokopásmových přístupů k síti InternetVěda a technikaPočet širokopásmových přístupů k síti Internet podle jednotlivých technologií. Zahrnuje trvale dostupný přístup s nominální rychlostí ≥ 256 kbit/s směrem k účastníkovi (download)
Český telekomunikační úřadstátní instituce
Ekonomické ukazatele o trhu e-komunikacíHospodářství a financeVybraná ekonomická data o trhu elektronických komunikací - tržby a investice dle služby (pevná síť, mobilní síť) v České republiceČeský telekomunikační úřadstátní instituce
Seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republikyHospodářství a financeAktuální seznam bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.Česká národní bankastátní instituce
Seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěruHospodářství a financeAktuální seznam nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisůČeská národní bankastátní instituce
Počet vydaných dokladůPopulace a společnostPočet vydaných dokladů - občanské průkazy, občanské průkazy s čipem a cestovní pasy za období 2001-2019 a za jednotlivé měsíce 2019
Ministerstvo vnitrastátní správa
Orgány veřejné mociVláda a veřejný sektorOrgány veřejné moci evidované v Registru práv a povinností ve smyslu § 51 zákona č. 111/2009 Sb. o základních registrech. Obsah je též dostupný prostřednictvím API.Ministerstvo vnitrastátní správa
Dopravní informaceDopravaAktuální dopravní informace z celé ČR
Ministerstvo vnitrastátní správa
Zemřelí podle týdnů a věkových skupin v České republicePopulace a společnostČasová řada od roku 2011 se statistickými údaji o počtu zemřelých podle čísla týdne a věkové skupiny. Údaje jsou publikovány za Českou republiku.Český statistický úřadstátní instituce
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za krajeHospodářství a financeČasová řada se základními údaji výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) od roku 1993 za kraje České republiky. Obsaženy jsou údaje o počtu zaměstnaných, nezaměstnaných, míře ekonomické aktivity, míře nezaměstnanosti včetně údajů podle pohlaví.Český statistický úřadstátní instituce
Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětvíHospodářství a financeČasová řada počtu zaměstnanců a průměrných měsíčních mezd (fyzické i přepočtené osoby) podle odvětví od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Výroba masa na jatkáchZemědělství, rybolov, lesnictví a výživaStatistické údaje o počtu poražených hospodářských zvířat a výrobě masa na jatkách v České republice podle druhů hospodářských zvířat v měsíční časové řadě od ledna 2014Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za vyjížďkuPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel vyjíždějících do zaměstnání a škol, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky
Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za obyvatelstvoPopulace a společnostStatistické údaje o počtu obyvatel, které měly v rozhodný okamžik sčítání (26. 3. 2011) místo obvyklého pobytu na území České republiky.Český statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domy a bytyPopulace a společnostStatistické údaje o domech a obydlených bytech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytůČeský statistický úřadstátní instituce
Výběr údajů ze SLDB 2011 za domácnostiPopulace a společnostStatistické údaje o hospodařících domácnostech podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů.
Český statistický úřadstátní instituce
Těžba dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžbyZemědělstvíČasová řada s údaji o těžbě dřeva podle druhů dřevin a typu nahodilé těžby v České republice od roku 2000Český statistický úřadstátní instituce
Stavební povoleníHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o počtu stavebních povolení a orientační hodnotě staveb podle krajů České republiky od roku 2005. K dispozici jsou údaje za stavby celkem, bytové a nebytové budovy, do roku 2019 stavby na ochranu životního prostředí a ostatní typy staveb, od roku 2020 inženýrské stavby. Časová řada obsahuje kumulativní údaje od počátku příslušného roku do konce sledovaného měsíce.Český statistický úřadstátní instituce
Příjmy domácností zaměstnanců a důchodcůHospodářství a financeDatová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o hrubých a čistých příjmech domácností podle druhu domácnosti za Českou republiku od roku 2010. Domácností jsou členěny podle ekonomické aktivity osoby v čele domácnostČeský statistický úřadstátní instituce
Hospodářská zvířata podle krajůZemědělstvíČasová řada s údaji o stavech hospodářských zvířat v krajích České republiky od roku 2002. Výběr respondentů je vytvářen na základě zemědělského registru ČSÚ, konkrétně z aktivně hospodařících zemědělců, chovatelů skotu, prasat, drůbeže, koní, ovcí a kozČeský statistický úřadstátní instituce
Ekonomické subjekty podle vybraných právních forem za správní obvody Prahy a ORPHospodářství a financeČasová řada statistických údajů o počtu ekonomických subjektů podle vybrané právní formy (právnické, fyzické osoby). Údaje představují úhrny za správní obvody obcí s rozšířenou působností a z 22 správních obvodů Prahy od roku 2010. Údaje za jednotlivé roky představují stav k 31.12.
Český statistický úřadstátní instituce
Dokončené byty v obcíchHospodářství a finance, NemovitostDatová sada obsahuje časovou řadu statistických údajů o počtu dokončených bytů v obcích České republiky od roku 1997. Uvedeny jsou i údaje o počtu dokončených bytů v rodinných a bytových domech.Český statistický úřadstátní instituce
Cizinci podle státního občanství, věku a pohlaví – rok 2004 -2018Populace a společnostStatistické údaje o počtech cizinců (bez azylantů, s pobytem přechodným, dlouhodobým, pobytem trvalým a dlouhodobým vízem) v České republice, a v členění podle pohlaví, pětiletých věkových skupin a státního občanství cizince. Údaje jsou k dispozici za okresy České republiky. Připraveny jsou rovněž úhrny za Českou republiku, všechna státní občanství, pohlaví i věkové skupiny
Český statistický úřadstátní instituce
Daňová statistikaHospodářství a financeDaňová statistika zahrnuje roční přehledy ex-post o vývoji inkasa jednotlivých daní dle nastavených kritérií jako například geografická poloha, odvětvová klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), počty poplatníků, počty daňových přiznání, právní forma podnikání a dle dalších položek získaných agregací údajů z daňových přiznání a skutečného inkasa daní vedeného na účtech u ČNBMinisterstvo financístátní správa
Postoje k očkování červen 2022ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, hodnocení kampaně. Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Červen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Postoje k očkování březen 2021ZdravíInformace o očkování a vakcínách proti COVID 19, ochota a postoje k očkování, očkování dětí, protipandemická opatření, důvěryhodnost osobností (Jan Konvalinka, Petr Smejkal, Roman Chlíbek, Pavel Pafko, Rastislav Maďar, Roman Prymula, Andrej Babiš, Milan Kubek, René Levínský, Petr Ludwig , Jan Blatný, Jan Hamáček). Podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Porovnání informačních kanálů. Březen 2021Nielsen Admospherevýzkum
Znalosti vakcin proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost a důvěry hodnost jednotlivých vakcín proti COVID 19, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce. Únor 2021Nielsen Admospherevýzkum
Seznam lékáren v ČRZdravíSeznam lékáren v ČR - kontakty, provozní doma,SÚKLstátní instituce
Znalosti a postoj k očkování proti COVID 19 podle pohlaví, věku, vzdělání a bydlištěZdravíZnalost očkování, postoj k očkování na COVID 19, důvod pro a proti očkování, přehled podle pohlaví, vědu, vzdělání, oblasti a velikosti obce- leden 2021Nielsen Admospherevýzkum
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemiPopulace a společnostČasová řada statistických údajů o vybavenosti různých typů domácností osobním počítačem a připojením k internetu za kraje České republiky od roku 2007Český statistický úřadstátní instituce
Zemřelí podle příčin smrti a pohlaví v ČR, krajích a okresechPopulace a společnost, ZdravíČasová řadu statistických údajů o zemřelých podle příčin smrti a pohlaví za okresy, kraje i republiku od roku 2006Český statistický úřadstátní instituce
Vývoj stavebního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva
Ministerstvo financístátní správa
Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spořeníHospodářství a financeZákladní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstvaMinisterstvo financístátní správa
Přehled o počtu důchodců podle území, pohlaví, průměrné výše důchodu, průměrného věku a podle druhu důchoduHospodářství a finance, Populace a společnostCelkový počet důchodců, průměrná výše důchodu a průměrný věk důchodců podle roku, druhu důchodu a pohlaví za ČR, kraje a okresy

Klíčová slova:
Česká správa sociálního zabezpečenístátní správa